Dış Ticaret Ders Notları

Dış Ticarete Giriş [Sunu] — Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri

Dış Ticaretin FinansmanıUluslararası Ödeme Şekilleri

Akreditif TürleriDış Ticarette Teslim Şekilleriİhracat Notları

Dış Ticarette Teslim Şekilleri [Sunu] — İhracatta Teslim Şekilleri ve Nakliyat

Serbest Bölgeler100 Soruda Dış Ticaret

Uluslararası Ticaret (Uluslararası Pazarlama, Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri, Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler, Serbest Bölgeler, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi)

İthalat Notları (İthalat Mevzuatı, Gümrük Yönetmeliği, Gümrük Kanunu, İthalata Ait Esaslar ve Uygulamalar, İthalatta Ticaret Politikası Araçları)

Dış Ticaret Notları (Dış Ticarete Giriş, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri, Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatı)

Dış Ticaret İşlemleri (Ticaret Meslek Liseleri İçin MEGEP Modülleri-Dış Ticaret Kavramları, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, İhracat, İthalat, Dış Ticaret Finansmanı, Gümrük Tarifeleri, Gümrük Belgeleri, Bakanlıklarda Dış Ticaret İşlemleri, İhracatçı Birlikleri ve Devlet Yardımları)

Not Dokümanlar PDF formatındadır. Telif hakları yazarlarına/sahiplerine aittir.


blog comments powered by Disqus